วิธีการชำระเงิน

 • วิธีการชำระเงิน

   1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  ดังนี้

   

  ธนาคาร

  สาขา

  ชื่อบัญชี

  เลขที่บัญชี

  ประเภท

  กสิกรไทย

  ราชดำริ

  บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป

  042-2-22215-6

  ออมทรัพย์

  ธนชาติ

  แจ้งวัฒนะ

  บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป

  247-2-42463-8

  ออมทรัพย์

  ไทยพาณิชย์

  บ้านฟ้าปิยรมย์

  บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป

  369-210816-5

  ออมทรัพย์

  กรุงไทย

  การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต

  บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป

  092-0-06031-5

  ออมทรัพย์

  กรุงเทพ

  เพลินจิต

  บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป

  205-025372-9

  ออมทรัพย์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  2. ท่านสามารถโอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร ท่านสามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM โดย ระบุเลขที่บัญชี และ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน/คำแนะนำ จากเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร

  * ห้าม! โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ที่กระดาษบันทึกรายการ หมด เพราะท่านจะไม่สามารถ แจ้งยืนยันการโอนเงินได้ 
  * โปรดเก็บโอนเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน อย่าทำหาย

  การแจ้งการชำระเงิน
  เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว ให้ท่าน แจ้งการชำระเงิน ได้หลายทาง ทั้งโทรศัพท์ หมายเลข
  083-7120640

   หรือ Call Center 0-2793-9999  ทาง inbox หรือ เมล์กลับมาแจ้งตามรายการที่ panrcshop@gmail.com ดังต่อไปนี้
  1. หมายเลขรายการสั่งซื้อ
  2. ชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง
  3. แจ้งยอดเงินที่โอนเข้ามา แจ้งธนาคารที่โอนเข้า เวลาโดยประมาณด้วยนะคะ เพราะจะได้ไม่สับสนกับยอดของท่านอื่นค่ะ

   

  ***ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่าน เมื่อท่านชำระเงินค่าสินค้าแล้ว รบกวนแจ้งโอนเงินทุกครั้งหลังการชำระค่าสินค้า เพื่อป้องกันการผิดพลาดและสับสนกับออร์เดอร์ลูกค้าท่านอื่น เนื่องจากทางบริษัทฯ มีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากและมีลูกค้าโอนงินค่าสินค้ามามากในแต่ละวัน เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ทางบริษัท ฯ จึงขอความกรุณาและขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ *****