วิธีการสั่งซื้อ

 • วิธีการสั่งซื้อสินค้า

   1.  เลือกสินค้าที่ต้องการชอป แล้วกดปุ่ม “Buy”

  2. หากต้องการชอปสินค้าเพิ่มให้เลือกกลุ่มสินค้าที่เมนู “Product”   เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม “Buy”

  3. หากมั่นใจว่าชอปสินค้าที่ต้องการครบแล้วตรวจสอบสินค้า และ กดปุ่ม  “Submit”  

  4. ตรวจสอบรายการสินค้าอีกครั้ง พร้อมอ่านขั้นตอนการชำระเงิน

  5. กดปุ่ม “Submit”

  6. หากยังไม่เคยเป็นสมาชิก ให้เลือก ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลตามที่กำหนด แต่หากเป็นสมาชิกแล้วให้ใส่ Email และ Pass Word และเลือก Cart ที่ Menu “Member ” และกด “Submit”

  7.ตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าหากต้องการแก้ไขสามารถแก้ได้เลยแล้วกด “Submit”

  8. ตรวจสอบรายการสินค้า,สถานที่จัดส่งสินค้าอีกครั้งแล้วและเลือกวิธีการชำระเงิน หากเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกด “Submit”

  9. เลือกวิธีการชำระเงิน แล้วกด “Check Out”

  10. ลูกค้าจะได้ Email ตอบกลับ 1 ฉบับที่แสดงรายการสินค้าที่สั่งซื้อ และ เลขที่บัญชีสำหรับชำระค่าสินค้า