Fruits Secret

  • Fremont

    ลักษณะ และถิ่นกำเนิด : ส้มฟรีมองต์มีลักษณะกลม เปลือกค่อนข้างหนาและเหนียว ผิวเปลือกสีส้มหรือสีแดง รสหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม มีคุณค่าทางอาหาร และสามารถนำไปแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกมากมาย

    สารอาหารสำคัญ : ส้มฟรีมองต์ ให้คุณค่าสารอาหารสำคัญ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ฟอสฟอรัส และวิตามิน ซี 
    คุณสมบัติ : ส้ม เป็นแหล่งวิตามิน เกลือแร่ และเส้นใยธรรม-ชาติ ส้มฟรีมองต์ มีวิตามินซีสูง จึงช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ไข้หวัด โรคเลือดออกตามไรฟัน แก้กระหายน้ำ