NEO Tips

 • ความแตกต่างระหว่าง ครีมเครื่องสำอาง และ ผลิตภัณฑ์เวชสำอางความแตกต่างระหว่าง ครีมเครื่องสำอาง และ ผลิตภัณฑ์เวชสำอางความแตกต่างระหว่าง ครีมเครื่องสำอาง และ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

  ผู้บริโภคปัจจุบันมีความรู้และทางเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น การตลาดของเครื่องสำอางบำรุงผิวจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีอีกผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่า “เวชสำอาง” ที่มีความแตกต่างกับเครื่องสำอาง หรือครีมบำรุงผิวทั่วไปอยู่ค่อนข้างมาก

  เครื่องสำอาง (Cosmetics) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกร่างกายส่วนต่างๆ สำหรับใช้ ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด หรือกระทำใดๆเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม รวมถึงเครื่องประทินผิวต่างๆ

  เวชสำอาง (Cosmeceuticals) เป็นเครื่องสำอางที่ออกฤทธิ์หรือมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างของเซลล์ผิวหนัง ไม่เน้นเรื่องของการเสริมความงาม แต่จะเน้นประสิทธิภาพ โดยมีสารออกฤทธิ์ที่ผสมอยู่ในปริมาณที่เหมาะพอจะกระตุ้นการทำงานของผิวให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

  นิยามดังกล่าวค่อนข้างสื่อความหมายและความแตกต่างของสองผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ว่าผลิตภัณฑ์เวชสำอางนั้นจะเน้นด้านประสิทธิภาพที่เห็นผลได้จริง

  ในปี 2014 ผลิตภัณฑ์ของ NeoStrata ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เวชสำอางยอดเยี่ยมจาก The MyFaceMyBody Awards ที่จัด ณ โรงแรม Royal Garden Hotel เคนซิงตัน, ลอนดอน เป็นรางวัลที่มอบแด่ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค

  สำหรับ NeoStrata นั้นถือเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเวชสำอางที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงการคลินิกแพทย์ผิวหนังและผู้บริโภคทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี เพราะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผิวที่ประกอบด้วยส่วนผสมประสิทธิภาพสูงและเครื่องสำอางที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของผิวผู้ใหญ่ได้อย่างดี ด้วยประสิทธิภาพการต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันความเสียหายของผิวจากสารสกัดจากธรรมชาติ ทำให้แบรนด์มีความโดดเด่นจนได้รับรางวัลนี้ถึง 2 ปีซ้อน

  ที่มา : http://www.neostrata.co.uk/neostrata-skin-active-wins-best-cosmeceutical-year-2014/